เอ็ม พี เอ ซีเคียวริทัส บจก.


เอ็ม พี เอ ซีเคียวริทัส บจก.

Full Description


เอ็ม พี เอ ซีเคียวริทัส บจก.
ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

82/9 หมู่ 7 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

82/9 Moo 7, Phaholyothin Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2972-3636

Fax

0-2972-3727, 0-2972-3729