มณฑลสิน หจก.


มณฑลสิน หจก.

Full Description


มณฑลสิน หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

554 หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

554 Luang Rd., Pomprap, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2226-3999, 0-2226-4000-1

Fax

0-2226-3999