โมเดิร์น โซน บจก.


โมเดิร์น โซน บจก.

Full Description


โมเดิร์น โซน บจก.
รับออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน รับทำเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน รับออกแบบภูมิสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

572 จรัญสนิทวงศ์ 46 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

572 Charansanitwong 46, Charansanitwong Rd., Bangyikhan, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2883-2351, 0-2883-0117

Fax

0-2883-2351, 0-2883-0117