โมเดิร์น เอ็กซิบิส เทคโนโลยี บจก.

sales@modernexhibit.com, marketing@modernexhibit.com
โมเดิร์น เอ็กซิบิส เทคโนโลยี บจก.

Full Description


โมเดิร์น เอ็กซิบิส เทคโนโลยี บจก.
รับออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

120/2 หมู่ 5 ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Address (English)

120/2 Moo 5, Tiwanon Rd., Bangkadi, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2963-6300

Fax

0-2963-6303