โมเดิร์นคอนสตรัคชั่น แอนด์ มาเนจเมนท์ บจก.


โมเดิร์นคอนสตรัคชั่น แอนด์ มาเนจเมนท์ บจก.

Full Description


โมเดิร์นคอนสตรัคชั่น แอนด์ มาเนจเมนท์ บจก.
ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

218 ลาดพร้าว 64 ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

218 Latphrao 64, Latphrao Rd., Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2538-5168, 0-2538-0030

Fax

0-2530-3284