มิตรการช่าง ร้าน


มิตรการช่าง ร้าน

Full Description


มิตรการช่าง ร้าน
ผลิตและจำหน่ายวงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้อัด ไม้บัว ไม้คิ้ว และผลิตภัณฑ์ไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1019/24-25 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1019/24-25 Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2314-2573, 0-2318-2570-1

Fax

0-2318-2570