มิสเตอร์การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส บจก.


มิสเตอร์การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส บจก.

Full Description


มิสเตอร์การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

302 สาลีรัฐวิภาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

302 Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2616-6122, 0-2616-6211

Fax

0-2616-8185