มีสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.


มีสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


มีสเตอร์คลีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยในห้องน้ำและบริการทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

522/171 ทรัพย์ธานี อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

522/171 Sapthani, Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2247-7670, 0-2245-2210

Fax

0-2247-7671-2