มิชชั่น กำจัดแมลง บจก.


มิชชั่น กำจัดแมลง บจก.

Full Description


มิชชั่น กำจัดแมลง บจก.
บริการป้องกัน-กำจัดปลวก-แมลงที่อยู่ (ภาษาไทย)

101 เจริญรัถ 14 เจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

101 Charoenrat 14, Charoenrat Rd., Khlongtonsai, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2438-8140