เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมางานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

692/40 พญานาค เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

692/40 Phayanak, Phetchaburi Rd., Thungphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2215-7508, 0-2215-2483

Fax

0-2216-7160