เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ คอนโทรล บจก.


เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ คอนโทรล บจก.

Full Description


เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ คอนโทรล บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงที่อยู่ (ภาษาไทย)

49/358 หมู่ 2 อาคารไชยทา แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

49/358 Moo 2, Chaiyata Bldg., Chaeng Watthana Rd., Bang Talard, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2962-7300-4

Fax

0-2962-7039