นครหลวงวัสดุภัณฑ์ บจก.

sales@mcon.co.th
นครหลวงวัสดุภัณฑ์ บจก.

Full Description


นครหลวงวัสดุภัณฑ์ บจก.
รับเหมางานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1624/2 อาคารสุทธิ เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

1624/2 Suthi Bldg., New Phetchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2652-9200-11

Fax

0-2652-7966

...