เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ บจก.

villanakarin@yahoo.com
เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ บจก.

Full Description


เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ บจก.
บ้านจัดสรรและที่ดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

834-836 เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

834-836 Charoenkrung Rd., Talatnoi, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2727-9000

Fax

0-2727-9810