เมโทร-ไทย ไฮเท็ค บจก.


เมโทร-ไทย ไฮเท็ค บจก.

Full Description


เมโทร-ไทย ไฮเท็ค บจก.
จำหน่ายประตูพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

398/1 หมู่บ้านเศรษฐกิจ เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

Address (English)

398/1 Mooban Sethakit, Phetchakasem Rd., Bangkhae-Nua, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2421-2611, 0-2421-5562

Fax

0-2421-0910