เมโทร พาเนล บจก.

metro@metroply.com
เมโทร พาเนล บจก.

Full Description


เมโทร พาเนล บจก.
จำหน่ายประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/5 หมู่ 4 ฤชุพันธ์ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

Address (English)

39/5 Moo 4, Saiyai, Sainoi, Nonthaburi

Zip code

11150

Tel.

0-2985-5433-42, 0-2968-0800

Fax

0-2985-5441, 0-2526-3716