เมโทร แมชชินเนอรี่ บจก.

machine@metrocat.com, marketing@metrocat.com
เมโทร แมชชินเนอรี่ บจก.

Full Description


เมโทร แมชชินเนอรี่ บจก.
บริการงานขุดและงานถมดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

1760 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

1760 Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2742-8000, 0-2742-9000

Fax

0-2742-7900