เมตริก บจก.

metric@samart.co.th
เมตริก บจก.

Full Description


เมตริก บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

27729 อาคารเมตริก พรีเมียร์ 1 ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

27729 Premier 1, Sinakharin Rd., Prawet, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2361-7744-54

Fax

0-2361-7725-6