เมททอล แฮนด์คราฟ บจก.

prasert@mt-hc.com
เมททอล แฮนด์คราฟ บจก.

Full Description


เมททอล แฮนด์คราฟ บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตู หน้าต่าง บันได ซ่อมสีประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

148/3-4 หมู่ 6 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

148/3-4 Moo 6, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2327-7163, 0-2755-7940

Fax

0-2755-7940