เมอรี่เมด บจก.

service@merrymaid.co.th
เมอรี่เมด บจก.

Full Description


เมอรี่เมด บจก.
บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร โรงแรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

41504 เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

41504 Phetchaburi Rd., Thanonphetchaburi, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2613-7509, 0-2267-1541

Fax

0-2613-7509