เมอริท อินเตอร์การ์ด บจก.

meritinterguard@hotmail.com
เมอริท อินเตอร์การ์ด บจก.

Full Description


เมอริท อินเตอร์การ์ด บจก.
บริการด้านบุคลากรรักษาความปลอดภัย และ ให้บริการออกแบบวางระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

196 หมู่ 7 บรมราชชนนี 70 บรมราชชนนี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

196 Moo 7, Borommaratchachonnani 70, Borommaratchachonnani Rd., Thawiwatthana, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2888-3030

Fax

0-2888-4129