เมอร์แคนสตีล หจก.


เมอร์แคนสตีล หจก.

Full Description


เมอร์แคนสตีล หจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กน้ำหนักเบา คงทน ติดตั้งง่าย ปลอดสนิมที่อยู่ (ภาษาไทย)

38/2 วังทุ่งลานนา สุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

38/2 Wangthunglanna, Sukhumvit 103 Rd., Dokmai, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2337-4462, 0-2337-5936-7

Fax

0-2337-4462