ไมนฮาร์ด (ประเทศไทย) บจก.

thai@meinhardt.net
ไมนฮาร์ด (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ไมนฮาร์ด (ประเทศไทย) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 15 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

1550 Thanaphum Bldg., 15th Fl., New Phetchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2207-0568

Fax

0-2207-0574