มีฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

meefah_eng@hotmail.com
มีฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


บจก. มีฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง

จำหน่ายและตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบ อุปกรณ์ไฮดรอลิก และนิวเมติก

มีฟ้า เอ็นจิเนียริ่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

147/4 ประชาชื่น 37 ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

147/4 Prachachuen 37, Prachachuen Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2587-6432

Fax

0-2587-6433