เอ็ม อี อี บจก.

mee1990@gmail.com
เอ็ม อี อี บจก.

Full Description


ผู้ชำนาญงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารนานกว่า 25 ปี ออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย

thaicon2019_yok11_03ที่อยู่ (ภาษาไทย)

131, 133, 135 ถ.ประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Zip code

11000

Tel.

0-2968-6400

Fax

0-2968-6428