มีเดีย เจนเนอรัลอลูมินั่มโปรดักส์ หจก.


มีเดีย เจนเนอรัลอลูมินั่มโปรดักส์ หจก.

Full Description


มีเดีย เจนเนอรัลอลูมินั่มโปรดักส์ หจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

825/1 วิสุทธินิเวศน์ ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

825/1 Wisuthinives, Pracha-Uthit Rd., Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2275-4466, 0-2691-1355-7

Fax

0-2275-4466