มีน วิศวกรรม บจก.


มีน วิศวกรรม บจก.

Full Description


มีน วิศวกรรม บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

142 สายลมนิเวศน์ สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

142 Sailomnives, Sukhumvit 105 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2749-1882, 0-2398-3041

Fax

0-2399-3559