แม่กลองเคมีคอล บจก.


แม่กลองเคมีคอล บจก.

Full Description


จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับรมดำโลหะ ทองเหลือง ทองแดง และเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

880/1 เจริญกรุง 20 เจริญกรุง แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กทม.

Zip code

10110

Tel.

0-2234-2648, 0-2237-5085, 0-2639-0016

Fax

0-2639-0016