เอ็ม ซี อาร์ พี คอนสตรัคชั่น บจก.


เอ็ม ซี อาร์ พี คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอ็ม ซี อาร์ พี คอนสตรัคชั่น บจก.
รับปรึกษา ออกแบบงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/29 หมู่ 9 เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

33/29 Moo 9, Phetchakasem Rd., Bangduan, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2805-1645, 08-6389-9275

Fax

0-2805-1645