แม็คโคแนล โดเวล (ประเทศไทย) บจก.

mcconnell@bkk3.loxinfo.co.th
แม็คโคแนล โดเวล (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


แม็คโคแนล โดเวล (ประเทศไทย) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง 2202 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

29 Bangkok Business Center Bldg., 22nd Fl., Room 2202, Sukhumvit 63 Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2391-5406-7

Fax

0-2381-8400