แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ไทย บจก.

thai_fab@macdow.com.au
แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ไทย บจก.

Full Description


แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ไทย บจก.
รับเหมาวิศวกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

233 ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

Address (English)

233 Huaypong-Nongbond Rd., Huaypong, Mueang, Rayong

Zip code

21000

Tel.

0-3803-5257-8

Fax

0-3803-5259