แมคคินนอน แอนด์คลาร์ค (ประเทศไทย) บจก.

enquirles@mc kinnon-clarke.com
แมคคินนอน แอนด์คลาร์ค (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


แมคคินนอน แอนด์คลาร์ค (ประเทศไทย) บจก.
ที่ปรึกษาด้านพลังงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 17 ห้อง 3 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

191 Silom Complex Bldg., 17th Fl., Room 3, Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2231-3690, 0-2231-3840-2

Fax

0-2231-3843