แมกซ์เคลน บจก.

maxklen_info@anet.net.th, tham.pue@gmail.com
แมกซ์เคลน บจก.

Full Description


แมกซ์เคลน บจก.
จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด, ผลิตและจำหน่ายน้ำยาเคมีที่อยู่ (ภาษาไทย)

42/22 หมู่ 5 พุทธมณฑล สาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

42/22 Moo 5, Phutthamonthon Sai 5 Rd., Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2810-2710-8

Fax

0-2810-2719