แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี บจก.

info@mit-thailand.com
แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี บจก.

Full Description


นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้ากำลัง

E-BOOK 2017_Page_219Bที่อยู่ (ภาษาไทย)

15/25 หมู่.5 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี

Address (English)

15/25 Moo 5 Ratchapruek Rd., Bangraknoi, Maungnonthaburi, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2194-8738~9

Fax

0-2003-2215