มาทูฟ บจก.

info@peonek.com
มาทูฟ บจก.

Full Description


มาทูฟ บจก.
เชี่ยวชาญทางด้านเส้น UPVC สำหรับผลิตประกอบประตู หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/183 หมู่ 2 เอกชัย-บางบอน ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

35/183 Moo 2, Ekkachai-Bangbon Rd., Bangnamjued, Mueang, Mahasarakham

Zip code

74000

Tel.

0-3482-3378-9, 0-3482-4729-30

Fax

0-3482-3371