มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

yos@mastertech.co.th, info@mastertech.co.th
มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
จำหน่ายและติดตั้งระบบบันทึกเวลา ระบบควบคุมเปิด ปิดประตู ระบบคิดเงินค่าอาหาร ระบบบริหารงานยานพาหนะ บัตรประจำตัวพนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/13 งามวงศ์วาน 23 งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

40/13 Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Rd., Bangkhen, Mueang, Mahasarakham

Zip code

11000

Tel.

0-2952-7280-3

Fax

0-2580-6413-4, 0-2952-6833