มาสเตอร์ โฮม บิวเดอร์ แอนด์ ดีไซน์ บจก.

beepat2000@yahoo.com
มาสเตอร์ โฮม บิวเดอร์ แอนด์ ดีไซน์ บจก.

Full Description


มาสเตอร์ โฮม บิวเดอร์ แอนด์ ดีไซน์ บจก.
ศูนย์ซ่อมแซม ตกแต่งและต่อเติมบ้าน-ที่อยู่อาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

13/191 หมู่ 11 ศาลาธรรมสพน์ แขวงฉิมพลี เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

13/191 Moo 11, Salathammasop Rd., Chimphli, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2466-6123

Fax

0-2891-8475