แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป บจก.

info@masswellgroup.com
แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป บจก.

Full Description


แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป บจก.
จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด กระดาษชำระ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด บริการซักพรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

41/41 หมู่ 12 สุขุมวิท 103 สุขุมวิท แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

41/41 Moo 12, Sukhumvit 103, Sukhumvit Rd., Dokmai, Prawet, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2726-2700

Fax

0-2328-0446