แมสเทค ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

sale@massteclink.com, email@masstecfire.com
แมสเทค ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


แมสเทค ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ออกแบบ จำหน่าย ให้คำปรึกษาระบบเครื่องดับเพลิงในสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

38/248 หมู่ 1ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

38/248 Moo 1, Khlongnueng, Patumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2986-5880-4

Fax

0-2986-5885