มาตะบัน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


มาตะบัน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


มาตะบัน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
จำหน่ายโอ่ง-อ่างบัวเซรามิก ของตกแต่งบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

119 หมู่ 2 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

Address (English)

119 Moo 2, Maekorn, Mueang, Chiangrai

Zip code

57000

Tel.

0-5372-6888

Fax

0-5372-6889