มาร์แชล ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.


มาร์แชล ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


มาร์แชล ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/19-20 ถนอมมิตรพาร์ค 10 วัชรพล รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

30/19-20 Thanommit Park 10, Watcharapol, Ramintra Rd., Tha Raeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2947-2719

Fax

0-2947-0121