เมคเคอร์ โฮม บจก.

info@makerhome.com, recruit@makerhome.com
เมคเคอร์ โฮม บจก.

Full Description


เมคเคอร์ โฮม บจก.
รับเหมาสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

9 สายสิน ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

9 Saisin, Prachachuen Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2556-0444

Fax

0-2556-0458