เมเจอร์แคร์ บจก.


เมเจอร์แคร์ บจก.

Full Description


เมเจอร์แคร์ บจก.
รับทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

80/74 ทวีทรัพย์ 2 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

80/74 Thawisap 2, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2733-6616-7

Fax

0-2733-6618