ไม้เอก โฮม เมดส์ บจก.

met_nut@hunsa.com
ไม้เอก โฮม เมดส์ บจก.

Full Description


ไม้เอก โฮม เมดส์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างบ้าน สระว่ายน้ำ เฟอร์นิเจอร์ รับปรึกษาปัญาหาบ้าน ออกแบบ ยื่นขออนุญาต ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่ (ภาษาไทย)

226 รังสิต-นครนายก 24 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Address (English)

226 Rangsit-Nakhonnayok 24, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2990-0059, 0-2597-8429

Fax

0-2597-8429