มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

info@zenithplace.com
มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

Full Description


มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

199/58 สุขสถาพร สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

199/58 Suksathaporn, Suthisanvinichchai Rd., Samsen-Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2693-2598, 0-2392-5084-5, 0-2276-8155

Fax

0-2392-5086, 0-2693-0800, 0-2247-1535