มหาพร บจก.


มหาพร บจก.

Full Description


มหาพร บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

93/15-16 อาคารโมเดิร์น กรุ๊ป ชั้น 2 แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

93/15-16 Modern Group Bldg., 2nd Fl., Chaengwatthana Rd., Pakkret, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2574-6370-1

Fax

0-2574-6370-1