มหานครการ์ด 999 บจก.


มหานครการ์ด 999 บจก.

Full Description


มหานครการ์ด 999 บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

304 อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

304 Issaraphap Rd., Somdetchaophraya, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2861-5447

Fax

0-2861-5447