มหาจักร เทคโนโลยี่ บจก.

marketing@mahachaktechnology.com, mahachaktechnology@gmail.com
มหาจักร เทคโนโลยี่ บจก.

Full Description


มหาจักร เทคโนโลยี่ บจก.
ผลิตจำหน่ายแปรง อุตสาหกรรมทุกชนิด วัสดุสำหรับการเจียร ขัก ตัด เจาะที่อยู่ (ภาษาไทย)

468 มหาจักร (คลองถม) เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

468 Mahachak Rd., (Khlongthom) Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2622-9622

Fax

0-2622-7749-50