มาเดร่า โปรดักส์ บจก.

mdr_1883@yahoo.com
มาเดร่า โปรดักส์ บจก.

Full Description


มาเดร่า โปรดักส์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1883 หมู่ 4 เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

1883 Moo 4, Serithai Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2376-1047-52

Fax

0-2376-1050