เอ็ม.วาย. เซอร์วิส ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.


เอ็ม.วาย. เซอร์วิส ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอ็ม.วาย. เซอร์วิส ซีเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

41578 หมู่ 4 มัยราภ รามอินทรา 14 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

41578 Moo 4, Maiyalarp, Ramintra 14 Rd., Chorakhe Bua, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2578-1935, 0-2578-4768

Fax

0-2578-1935