เอ็ม. ดับบลิว. วิศวกรรม (เวสโก้ กรุ๊ป) บจก.

wesco_group@hotmail.com
เอ็ม. ดับบลิว. วิศวกรรม (เวสโก้ กรุ๊ป) บจก.

Full Description


เอ็ม. ดับบลิว. วิศวกรรม (เวสโก้ กรุ๊ป) บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบอาคาร โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

43405 หมู่ 19 24 พุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

43405 Moo 19, 24, Phutthamonthon Sai 2 Rd., Salathammasop, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2885-7878

Fax

0-2885-7494, 0-2885-9966